- Statut szkoły

- Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

- "Drzwi otwarte" odbedą się w dniach: 12.10, 13.12, 8.02, 12.04, w godz. 17:30 - 18:30.

- Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/18 są 2 maja i 1 czerwca.
Strona główna